2018. október 22. hétfő - Elõd
Közzétételi lista  
 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatás
 2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
 3. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke, nevelési évenként 1 főre jutó mértéke, fenntartó által adható kedvezmények, jogosultsági feltételek
 4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai - ilyen jellegű dokumentum nincs

 5. A nyitva tartás rendje, tanévben tervezett jelentősebb események, rendezvények időpontjai
 6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
 7. SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program megtalálható az Iskolánkról/Dokumentumok menüpont alatt
 8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei
 9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 10. Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
 11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
 12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
 13. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
 15. Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma
Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056