2023. május 28. vasárnap - Csanád, Emil
Könyvtárhasználat  

A könyvtár nyitvatartási ideje

Hétfőtől-péntekig
7.30-15.30-ig

Kölcsönözni szünetekben is lehet.
A számítógépek használata korlátozott, ha ECDL órák vannak, vagy ha előadás van a könyvtárban. Előnyt élvez az, aki leckeíráshoz használja a gépet, s csak aztán jöhet a játék.
Mindenkinek hasznos időtöltést kívánok!

A könyvtár házirendje

Általános rendelkezések

Mindenkinek joga, hogy az iskolai könyvtárat rendeltetésszerűen használja.
A könyvtárban diák csak tanár engedélyével, és tanár jelenlétében tartózkodhat.
A könyvtár tisztaságának és rendjének megőrzése mindenki feladata és kötelessége. A könyvtárba csak az ott tartózkodáshoz szükséges személyes felszerelés vihető be. Kabátot, iskola- és sporttáskát a folyosói – kulccsal zárható – szekrényekben, vagy a közös öltözőben kell elhelyezni.
A könyvtárban őrizetlenül hagyott értékekért az iskola nem vállal felelősséget.
A könyvtárba ételt, italt behozni, valamint egyéb rendzavaró tevékenységet folytatni, hangoskodni tilos.
Mint az iskola minden helyiségére, a könyvtárra is vonatkozik a baleset-, munka-, és tűzvédelmi szabályok betartásának kötelezettsége.

Kölcsönzés módja

A kölcsönzés ingyenes.
Egy tanulónál egyszerre 3 db könyv lehet.
A kölcsönzési határidő 3 hét, ami szükség esetén, akkor a kölcsönzési idő újabb 3 hétre meghosszabbítható. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha másnak nincs szüksége arra a könyvre.
A könyvtári tag a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik. Az elveszett, vagy a könyvtári tag hibájából megrongálódott dokumentum pótlása, illetve a kártérítés az olvasót terheli.
A tanév végén a könyvtáros által kijelölt időpontra valamennyi kölcsönzött könyvet vissza kell szolgáltatni.

Gép- és berendezés használat szabályai

A könyvtárban elhelyezett számítógépek elsősorban a tanulást szolgálják, az ilyen fajta tevékenység elsőbbséget élvez a teljes nyitvatartási időben a játékprogramok használóival szemben.
A gépnél egy gyerek tartózkodhat egyszerre, és maximum 20 percet tölthet ott, amit a gép mellett elhelyezett Előjegyzési füzetben kell előre regisztrálni..
A gépeket a programból szabályosan kilépve kell átadni egymásnak, az észlelt hibát azonnal jelenteni kell.
Saját mágneses lemezt, CD-t vagy bármilyen hordozható adattárolót csak könyvtárosi engedéllyel lehet a könyvtárba hozni, ott használni.
A rongálás, anyagi károkozás az iskola házirendje szerinti felelősségre vonást von maga után.

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056