2023. május 28. vasárnap - Csanád, Emil
Playschool  

Golden Gate English Playschool

 • Akkreditált angol nyelvi program, melyet a Pécsi Tudományegyetem angol tanszékével közösen dolgozunk ki.
 • A nyelvet első évfolyamtól, magas óraszámban, kis létszámú csoportban tanítjuk.

Cél

 • Az angol nyelv iránti érdeklődés felkeltése kisiskolás korban.
 • Értelmes tevékenységek során, kommunikatív feladatok végrehajtása közben sajátítsák el az idegen nyelvet.
 • Az angol nyelv szabályainak megismerése, tudatos egymásra építésével, bővítésével képesek legyenek életkoruknak megfelelően, helyesen, választékosan kommunikálni.
 • A nyolcadik évfolyam végére tanítványaink magabiztosan használják az angol nyelvet. Nyelvtudásukat képesek legyenek önállóan fenntartani, fejleszteni, újabb idegen nyelvet elsajátítani.

Program jellemzői

 • Gyerekközpontú, a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik.
 • Kommunikáció áll a nyelvtanítás középpontjában.
 • Játékos formában, a tanulók cselekedtetése során sajátítják el a témához tartozó szókincset, kifejezéseket, egyszerű közlési formákat.
 • Dalok, mondókák, kiszámolók segítségével vezeti be a gyerekeket a nyelvtanítás világába. Dramatizált színdarabok, kézműves foglalkozások, közös játékok során történik az elmélyítés.
 • A témák életszerű beszédhelyzetek és szituációk köré szerveződnek.
 • Gazdag szókincs kialakítása.
 • Picaro program alkalmazása a sikeres nyelvtanulás érdekében.

Óraszámok

 • 1-2. évfolyam heti 4 óra
 • 3-4. évfolyam heti 5 óra
 • 5-8. évfolyam heti 5 óra + 1 lektori óra anyanyelvi tanárral

Playschool kisfilmünket itt tekinthetik meg.

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056