2019. augusztus 19. hétfő - Huba
Tavaszi megújulás az Arany János Általános Iskolában  

Délmagyar: Tavaszi megújulásIskolánk évek óta kiemelt fontosságot tulajdonít
a környe­zet alakításának. Valljuk, hogy az igényes környezet, igényességre nevel. Tudjuk, hogy az önkormányzati források végesek, ezért céljaink megvalósításához saját erőinket is mozgósítani kell. Ebben a törekvésünkben magunk mellett tudhatjuk az iskola alapítványát, szülőket, önkormányzati képvi­ selőket. Az összefogás eredményeként valósulhatott meg korábban a tornaterem felújítása, majd a multi­ médiás szabadidőközpont is.
Az idei tanévben húszéves, rozsdás kerítésünk felújítását tűztük ki célul. A munkálatok elvégzésére önerőből nem voltunk képesek. Most is – mint annyiszor – számíthattunk az NGSZ és Kalmár Ferenc, Rókus városrész képviselőjének segítségére. Ők finanszírozták az előkészítő munkálatokat. A kivitelező is – aki éveken át iskolánk szülői szervezetének elnöke volt – jelentős értékű társadalmi munkával könnyítette iskolánk terheit.
Az iskola felhívására – várakozásainkat felülmúlva – több mint kétszázan jelentkeztek, így korábbi terveinket kiegészítettük az udvar rendezésével, szépítésével.
Lázas tervezgetéssel teltek a napok. Kovács János a Környezetgazdálkodási Kht. főmérnöke szakmai tanácsokkal segített, Lauer István képviselő felajánlása pedig lehetővé tette, hogy megvalósítsuk parkosítási elképzeléseinket.
Szombaton az időjárás is kegyeibe fogadott bennünket. Szép tavaszi napsütésben az iskola udvarán gyülekeztek a szülők, pedagógusok, gyerekek. Az udvar takarításával kezdődött a munka. Az anyukák gereblyét, lombseprűt ragadtak, az apukák ágat vágtak, cserjét ritkítottak, bokrokat ültettek, gyepesítettek. A gyerekek sem tétlenkedtek, összeszedték a gallyakat, segédkeztek a növények telepítésében. Később munkához láttak a kerítésfestők is. Szívesen és jókedvűen dolgozott mindenki. A hangulat leginkább majálisra emlékeztetett.
Dr. Solymos László alpolgármester úr és Kardos Kálmán, az NGSZ igazgatója is megtisztelte rendezvényünket. Büszkén mutattuk látogatóinknak a résztvevők igyekezetét, a közös munkálkodás eredményét, hiszen a támogatások mértéke meghaladta a 2 millió forintot.
Az alapítvánnyal és a szülői szervezettel közösen megrendezett akció azt példázza, hogy az emberek értelmes feladatokra megnyerhetők, mozgósíthatók. Mindannyiunkban él az összefogás és az együttműködés igénye, az akarat, hogy jobbá, szebbé tegyük a körülöttünk lévő világot.

Szép volt ez a nap! Megajándékozott bennünket az együttlét és a közös tenni akarás örömével.

Délmagyarország, 2009. április

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056