2021. július 25. vasárnap - Jakab, Kristóf
Tájékoztatás az iskola rendjéről 2021. április 19-től  

Tisztelt Szülők!

A Kormány 177/2021 (IV.15) Korm. rendelete szerint 2021. április 19. napjától (hétfőtől) az általános iskola 1-4. évfolyamai  jelenléti oktatásban, az 5-8. évfolyamai 2021. május 10-ig továbbra is tantermen kívüli digitális munkarendben vesznek részt. Amennyiben a szülők igénylik, az intézmény megszervezi az 5-8. évfolyamos tanulók felügyeletét. Felügyeleti igényüket előzetesen a titkarsag@aranyjszeged.sulid.hu email címre jelezzék.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 51 § (2) bekezdésének c, pontja értelmében az intézményvezetőnek alapos indokkal lehetősége van a tanulói távolmaradás igazoltnak tekintésére. A szülő egyéni kérelmét az Igazgatónak nyújtja be a Kréta rendszeren keresztül. A kérelemnek tartalmaznia kell a gyermek nevét, osztályát, a hiányzás indokát és időtartamát.

A 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet hiányzásra vonatkozó szabálya változatlanul érvényes, vagyis 250 órát meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanuló teljesítményének értékeléséhez nincs elegendő érdemjegy, a tanuló osztályozó vizsgával teljesítheti a tanév kötelezettségét.

Azoknak az alsós tanulóknak, akik igazoltan távolmaradnak, a nevelők a Classroom felületén keresztül juttatják el a feldolgozásra került tananyagokat és feladatokat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének utasítása szerint a „jelenléti és digitális oktatás párhuzamosan nem folytatható”. Az online bejelentkezés, bekapcsolódás lehetősége sajnos nem biztosítható, mert az intézmény internethasználata nem bírja el a terhelést.

Az intézménybe kézfertőtlenítés és testhőmérséklet mérés után léphetnek a tanulók. A maszk viselése mindenkinek kötelező a közösségi tereken, tanórákon és napköziben a 2-4. évfolyam diákjai számára.

2021. május 10-ig alternatív (digitális) formában működnek a művészeti iskolák (társas tánc, néptánc, hangszeres oktatás) valamint az SNI gyerekek gyógypedagógiai ellátása, illetve a logopédiai szolgáltatás az általános iskolákban.

Ez az időszak gyerekeknek, a családoknak és a pedagógusoknak is nehéz. Számos megpróbáltatás nehezíti életünket.

Bízom a támogatásukban, együttműködésükben.

Tisztelettel:
Kissné Gera Ágnes
intézményvezető

Szeged, 2021. április 16.

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056