2023. június 8. csütörtök - Medárd
Lovagok napja az Aranypalotában  

Március havának 6. napján az (alsós) osztálycsaládok megtartották lovagi szertartásukat.

Miután bizonyságot tettek arról, hogy összegyűjtöttek 25 aranytallért, megválasztották a legméltóbbakat, hogy Aranypalota lovagrendjének tagjai lehessenek.

Ünnepi műsor keretében láthattuk a palota levegőakrobatáit, a legszebb táncokat és két távoli ország hercege is megtisztelte szertartásunkat.   A nap legszebb pillanata az volt, amikor a négy várnagyasszony – akik 25 éve szolgálják palotánk népét – lovaggá ütött 28 daliás apródot. Ők esküt tettek arra, hogy legjobb tudásuk szerint védeni és szolgálni fogják az Aranypalotát.

„Szálljon erre a Palotára az Isten áldása, a benne lakozókat indítsa vígságra.
Tudás, Gazdagság, Békesség benne bőven lögyön s a Nagyúristen benne szállást vögyön!”

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056