2019. augusztus 19. hétfő - Huba
Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Belépés
Emlékezz rám
Elsős beiratkozás  
2019. március 8, péntek

Tisztelt Szülők!

A Szegedi Tankerületi Központ illetékességi területéhez tartozó általános iskolák vonatkozásában - a tankerületi központ véleményének kikérésével - a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki, Mórahalmi és Szegedi Járási Hivatala a 2019/2020. tanévi általános iskolai beiratkozás időpontjait egységesen az alábbiak szerint határozta meg:

 • 2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között,
 • 2019. április 12. (péntek) 8.00-18.00 között.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • Születési anyakönyvi kivonat másolata
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya mely lehet
   • ü  óvodai szakvélemény
   • ü  járási szakértői bizottság szakértői véleménye
   • ü  sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 • Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bírósági ítélet.
 • Ha gyám a törvényes képviselő, ennek alátámasztását igazoló dokumentum: gyámhivatali döntés.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

 

A beiratkozás lebonyolítása:

 • A szükséges papírokat a beiratkozás napján le kell adni aziskolában.
 • Az általános iskolai beiratkozás jelen tanévben elektronikus ügyintézéssel összekapcsolva is megvalósulhat, amely azonban nem helyettesíti a beiratkozás időpontjában történő személyes megjelenést.
 • E-ügyintézés felülete: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
 • Az e-ügyintézésről szoló bővebb tájékoztató: itt elérhető.

 • A beiratkozás során az intézmény dolgozói rögzítik a KRÉTA rendszerben a gyermek beiratkozáshoz szüksége adatait, illetve e-ügyintézés folyamata esetén a személyesen bemutatott dokumentumok, igazolványok alapján ellenőrzi a beküldött adatok helyességét.

 

Jogorvoslat

A felvétel elutasítása esetén  a szülő a köznevelési törvény 37. § (2)-(3) bekezdései alapján érdeksérelemre, illetve jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül az intézmény vezetőjéhez, aki – ha saját hatáskörben hozott döntését változatlanul fenntartja – a kérelmet 8 napon belül továbbítja a másodfokon eljáró fenntartó részére.

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056