2019. december 16. hétfő - Aletta, Etelka
Az Arany plakett  

z Arany plakettet 1995-ben alapította iskolánk. A nevelőtestület döntése alapján az a végzős diák részesülhet
a kitüntetésben, aki éveken át kiemelkedő tanulmányi eredményével, szorgalmával, a közösségért végzett munkájával példát mutat az iskola diákközössége számára.
A Fűz Vera által tervezett bronzplakettet a ballagás napján ünnepélyes keretek közt veheti át az évfolyam legjobb diákja.
Az Arany plakettel kitüntetett diákok az évek során sikerrel helytálltak az iskolákban és választott hivatásukban. Méltán lehetünk büszkék rájuk!

Arany Plakett

Díjazottaink

1995:    Kelemen Tímea Szidónia
1995:    Kószó András
1996:    Miklós Melinda
1996:    Tisóczki Beáta
1998:    Bagi Ágnes
1999:    Dulic Sonja
1999:    Hódi Eszter
2000:    Kónya Noémi
2001:    Volford Zsuzsanna
2002:    Bakos Katinka
2003:    Faragó László
2004:    Németh Viola Luca
2006:    Virágh Tímea
2007:    Fehér István
2009:    Lauer Viola

Tanárok

Arany plakettel jutalmaztuk nyugdíjba vonuló kollégáinkat is, akiknek személyisége, munkája meghatározta a fiatal iskola szellemiségét, sajátos arculatát. Nyugdíjasként sem szakadtak el kedves munkahelyüktől. Rendszeresen visszajárnak, érdeklődéssel követik az iskola életét.

Jámbor GyulánéJámbor Gyuláné, 1995

Az országosan elismert, számtalan kitüntetéssel rendelkező kollégánk szenvedélyesen szeretett tanítani.
Hittel, lelkesedéssel szolgálta az iskolát. Két keze munkájával teremtette meg a város legszebb biológia­termét és irigylésre méltó szertárát. Legendás volt munkabírása, a gyerekek iránti felelősségérzete és az iskolával szembeni elkötelezettsége.
Tudását nemcsak az iskola falain belül ismerték el, hanem a felsőoktatásban és a minisztériumban is.
A Nemzeti Alaptantervet készítő bizottság tagjaként közoktatásunk fejlesztésének irányát is meghatározta.


Matusik SándorMatusik Sándor, 2003

Iskolánk nyugalmazott matematika-fizika-műszaki ismeretek tanára, 13 éven keresztül az iskola igazgatóhelyettese volt.
20 évvel ezelőtt nagy lelkesedéssel segítette az Arany János Általános Iskola építésével kapcsolatos feladatok megoldását, a személyi és a tárgyi feltételek biztosítását.
Igazgatóhelyettesként minden kollégával kiváló munkakapcsolatot alakított ki; kedves, empatikus személyiségének köszönhetően a kollégák szakmai és emberi problémáival szemben is érzékeny volt.


Szakmai tudásával, igényességével, pedagógiai kultúrájával mindannyiunk számára példaértékű volt egyénisége.
Világos, logikus óravezetésével, türelmes magyarázataival megszerettette tanítványaival a matematikát.
Humanizmusára, derűjére, segítőkészségére, példás pedagógiai munkájára ma is nagy szeretettel gondolunk vissza.

Révész IstvánRévész István 2003.

Az Arany János Általános Iskolában töltött 13 év után vonult nyugdíjba, és iskolaalapító, -igazgatói tevékenységének elismeréséül vehette át az Arany plakettet.
Olyan iskolát hozott létre, amely igényes oktatómunkával, alkotó szakmai közösségek létrehozásával elismert helyet vívott ki magának a város iskolái között.
Az iskolában meghonosította a színvonalas informatikaoktatást, megalapozta a ma is sikeresen működő angol tagozatunkat. Igazgatása idején évekig oktathattuk a Deák Ferenc Gimnázium 6 osztályos évfolyamainak tanulóit.
Szerette és ismerte a gyerekeket, szívesen vett részt a mindennapjaikban. A diákprogramok, nyári táborok, kirándulások ötletei nélkül szegényebbek lettek volna.
Diákjai, kollegái ma is szívesen emlékeznek rá.

Szülők

Iskolánk Arany plakettel jutalmazta azokat a szülőket is, akik kiemelkedő szerepet játszottak az intézmény életében, kiszélesítették az iskola és a szülői szervezet együttműködését, tevékenységükkel új értékekkel gazdagították közösségünket. Az egykor Arany plakettel díjazott szülők ma is kötődnek iskolánkhoz.

Baráth ErzsébetBaráth Erzsébet, 2004

1996–2004 között volt a szülői munkaközösség tagja. Elkötelezett tenni akarását mutatja az évszám,  
8 évig lelkesen dolgozott a gyerekek és közösségük érdekében.
Akart és tudott adni valami pluszt az iskolának, belátta, hogy közösen nagyobb hatékonysággal lehet cselekedni a gyerekek érdekében.
Aktívan részt vett az osztályközösség programjainak szervezésében, lebonyolításában, de az iskola céljainak, terveinek megvalósításában is fáradhatatlanul dolgozott.
A Baráth 2002 Kft. ügyvezetőjeként évek óta rendszeresen támogatja az iskola fejlesztéseit.


Fábián PéterFábián Péter, 2005

Éveken keresztül az SZMK meghatározó személyisége volt. Megnyerte és aktivizálta a szülőket a közös célok érdekében. Nagy szerepe volt abban, hogy megújult a szülői szervezet és az iskola együtt­működése. Az első Családi napot is ő szervezte. Ötletei nyomán vált valóra az egész napos rendezvény mai formája, amely később mintául szolgált a város többi általános iskolája számára is.
2004 óta minden Családi napnak részese, szervezője, rendezője. Az Arany János Alapítvány kuratóriumának tagjaként segíti a szülők és az iskola közötti kommunikációt, a közös akciók, rendezvények sikerét.

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056