2023. június 8. csütörtök - Medárd
A Kacsoh Pongrác Művészeti Iskola tevékenysége iskolánkban  

Furulyások a színpadonKacsoh Pongrác Művészeti Iskola 2007-ig működött isko­lánkban közel tíz tanéven keresztül. Gazdag lehetőséget biztosított tanulóinknak a művészetekkel való aktív meg­ismerkedésben. Az első években 190-200 tanuló élt a művészeti okta­tás lehetőségével, majd mikor más művészeti iskolák is bekapcso­lódtak iskolánk életébe, lecsökkent ez a létszám, de így is körülbelül 100 tanuló vett részt a foglalkozásokon. Az alkotóvá nevelésben így nagy szerepet játszott iskolánkban a Kacsoh Pongrác Művészeti Iskola.

A zeneművészet területéről a kicsiknek zenei előkészítő foglalko­zásokat tartottunk, később többféle hangszeren is megtanulhattak játszani: zongorán, furulyán, hegedűn, szintetizátoron, s akár ütő­hangszereken is. A modern tánc is tömegeket vonzott. A színjátszó csoport évről évre színvonalas produkciókkal rukkolt elő. A kézműves foglalkozásokon változatos technikákat sajátítottak el az érdeklődők. Néhány tanévben a bábozással is megismerkedhettek tanulóink.

Nagy László írta: „Műveld a csodát, ne magyarázd...” Tanulóink a művészeti iskolának és tanárainak köszönhetően belekóstol­hattak ebbe a „csodateremtésbe”.

Zongorista tehetség

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056