2021. szeptember 28. kedd - Vencel
8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei  
2020. szeptember 8, kedd

Ssz.

Név

Végzettség

Szakképzettség

Beosztás

1.

Arató Andrea

főiskola

általános iskolai tanító

magyar nyelv és irodalom szakkollégiumi képzéssel

Tanító

2.

Balogh Ramóna

egyetem

egyetem

okleveles magyartanár;

okleveles média-, mozgókép- és kommunikációtanár

Tanár

3.

Dr. Baloghné Konkoly Marianna

egyetem

főiskola

főiskola

okleveles testnevelő tanár;

biológia szakos általános iskolai tanár;

testnevelés szakos általános iskolai tanár

Tanár

4.

Bártházi Eszter

főiskola

egyetem

angol szakos nyelvtanár;

okleveles elméleti nyelvészet szakos bölcsész

Tanár

5.

Belházyné Szombathelyi Ágnes

egyetem

főiskola

főiskola

okleveles francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár;

matematika szakos tanár;

francia szakos tanár

Tanár

6.

Béltekiné Kántor Tünde

főiskola

főiskola

főiskola

matematika szakos tanár;

testnevelés szakos tanár;

számítástechnika szakos tanár

Tanár

7.

Burcsár Ildikó

főiskola

általános iskolai tanító

Tanító (napközis)

8.

Doba Mihály György

egyetem

főiskola

főiskola

okleveles történelemtanár;

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár;

történelem szakos általános iskolai tanár

Tanár

9.

Dobosné Beleki Márta

egyetem

egyetem

szakvizsga

angol szakos középiskolai tanár;

matematika szakos középiskolai tanár;

szakvizsgázott pedagógus az olvasás-szövegértés területén

Intézményvezető- helyettes,

tanár

10.

Dömösi Szilvia

főiskola

szakvizsga

általános iskolai tanító

matematika szakkollégiumi képzéssel;

szakvizsgázott pedagógus a természettudományi tudás értékelése területén

Tanító

11.

Dr. Fogasné Szabó Zsuzsanna Noémi

főiskola

főiskola

szakvizsga

általános iskolai tanító

népművelés szakkollégiumi képzéssel;

drámapedagógus;

szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen

Tanító (napközis)

12.

Forray Katalin

főiskola

általános iskolai tanító

magyar nyelv és irodalom műveltségi területen

Tanító (napközis)

13.

Gellén Dóra

főiskola

általános iskolai tanító

angol idegen nyelvi műveltségi területen

Tanító (napközis)

14.

Dr. Gulyásné dr. Turcsányi Enikő

egyetem

egyetem

egyetem

egyetem

egyetem

szakvizsga

okleveles pszichológus;

biológia szakos középiskolai tanár;

kémia szakos középiskolai tanár;

növényélettan doktor (PhD);

biológiatudomány doktor (PhD);

tanácsadó szakpszichológus krízistanácsadási specializációval

Iskola-pszichológus

15.

Hatala Edit

főiskola

angol szakos nyelvtanár

Tanár

16.

Holló Szabó Gyöngyike

főiskola

OKJ

általános iskolai tanító

testnevelés szakkollégiumi képzéssel;

közművelődési szakember – népi játszóház foglalkozásvezető felsőfokú szakképesítés

Tanító

17.

Horváthné Érsek Virág

egyetem

egyetem

okleveles fizika szakos középiskolai tanár;

okleveles kémia szakos középiskolai tanár

Tanár

18.

Ifkovicsné Karasz Ildikó

főiskola

szakvizsga

általános iskolai tanító

testnevelés szakkollégiumi képzéssel;

szakvizsgázott pedagógus minőségbiztosítási szakterületen

Tanító

19.

Illosvay Gábor

főiskola

főiskola

biológia szakos általános iskolai tanár;

kémia szakos általános iskolai tanár

Tanár (napközis)

20.

Jaics György Imre

egyetem

főiskola

főiskola

testnevelés szakos középiskolai tanár;

földrajz szakos általános iskolai tanár;

testnevelés szakos általános iskolai tanár

Tanár (tanulószoba)

21.

Kecskeméti Marianna Gabriella

főiskola

főiskola

főiskola

magyar nyelv és irodalom szakos tanár;

művelődésszervező;

drámapedagógus

Intézményvezető- helyettes,

tanár

22.

Kelemen Edit

főiskola

főiskola

általános iskolai tanító

testnevelés szakkollégiumi képzéssel;

testnevelés szakos általános iskolai tanár

Tanító

23.

Kiss Katalin

egyetem

főiskola

főiskola

szakvizsga

okleveles technikatanár;

biológia szakos tanár;

technika szakos tanár;

szakvizsgázott pedagógus mérési-értékelési szakterületen

Tanár

24.

Kissné Gera Ágnes Mária

egyetem

főiskola

főiskola

szakvizsga

szakvizsga

biológia szakos középiskolai tanár;

biológia szakos általános iskolai tanár;

földrajz szakos általános iskolai tanár;

szakvizsgázott pedagógus minőségbiztosítási szakértő;

szakvizsgázott pedagógus intézményvezető és középvezető területen

Intézményvezető, tanár

25.

Kovács Rea Alexa

főiskola

főiskola

OKJ

OKJ

angol nyelv és irodalom szakos tanár;

művelődésszervező;

felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens;

pedagógiai asszisztens

Tanár

26.

Kreiniker Sándorné

főiskola

általános iskolai tanító

testnevelés szakkollégiumi képzéssel

Tanító (napközis)

27.

Lajkóné Ágoston Diana

főiskola

főiskola

OKJ

általános iskolai tanító;

óvónő;

gyógypedagógiai asszisztens

Tanító

28.

Lass-Bárány Erika

főiskola

főiskola

szakvizsga

általános iskolai tanító

ének-zene műveltségi területen;

óvodapedagógus;

szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen

Tanító

29.

Márki-Volford Zsuzsanna

egyetem

főiskola

okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár;

hungarológia-tanár speciális képzés

Tanár

30.

Nyemcsok-Nagymihály Bernadett

egyetem

egyetem

főiskola

főiskola

okleveles középiskolai földrajztanár;

okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára;

földrajz szakos tanár;

történelem szakos tanár

Tanár

31.

Pádár Tímea

egyetem

egyetem

történelem szakos középiskolai tanár;

angol szakos középiskolai tanár

Tanár

32.

Pap-Takácsné Hefler Gabriella

egyetem

főiskola

főiskola

főiskola

okleveles matematika szakos középiskolai tanár;

matematika szakos általános iskolai tanár;

számítástechnika szakos tanár;

technika szakos tanár

Tanár

33.

Pécsi Ildikó

főiskola

általános iskolai tanító

könyvtár szakkollégiumi képzéssel

Tanító

34.

Popovicsné Molnár Andrea

egyetem

egyetem

főiskola

főiskola

szakvizsga

okleveles ének-zene tanár;

okleveles tanulási- és pályatanácsadási-tanár;

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár;

ének szakos általános iskolai tanár;

szakvizsgázott pedagógus drámapedagógia szakterületen

Tanár

35.

Raffai Erzsébet

főiskola

általános iskolai tanító

Tanító (napközis)

36.

Ragályné Kispéter Gyöngyi Anikó

főiskola

főiskola

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár;

népművelő

Tanár

37.

Reményfyné Kiss Edit

főiskola

főiskola

főiskola

szakvizsga

biológia szakos általános iskolai tanár;

kémia szakos általános iskolai tanár;

fejlesztőpedagógus;

szakvizsgázott pedagógus

Fejlesztő-pedagógus

38.

Ribáné Kamarás Zsuzsanna

főiskola

általános iskolai tanító

testnevelés szakkollégiumi képzéssel

Tanító

39.

Savanya Ildikó

egyetem

főiskola

főiskola

okleveles könyvtárpedagógia-tanár;

történelem szakos általános iskolai tanár;

orosz szakos általános iskolai tanár

Könyvtár-pedagógus

40.

Selmeci Tímea

egyetem

főiskola

okleveles testnevelő tanár;

általános iskolai tanító

vizuális nevelés műveltségi területen

Tanító (napközis)

41.

Somodiné Bálint Rebeka

egyetem

egyetem

főiskola

okleveles testnevelő tanár;

okleveles földrajztanár;

földrajz alapszakos geográfus

Tanár

42.

Szabóné Horváth Anikó

főiskola

főiskola

általános iskolai tanító;

óvónő

Tanító

43.

Szabóné Módra Andrea

főiskola

általános iskolai tanító

népművelés szakkollégiumi képzéssel

Tanító (napközis)

44.

Szabóné Váradi Piroska

főiskola

főiskola

földrajz szakos általános iskolai tanár;

rajz szakos általános iskolai tanár

Tanár

45.

Szentmiklósiné Dóka Klára

főiskola

főiskola

főiskola

szakvizsga

matematika szakos tanár;

technika szakos tanár;

számítástechnika szakos tanár;

szakvizsgázott pedagógus intézményvezető és középvezető területen

Tanár

46.

Törökné Tamás Tünde

főiskola

általános iskolai tanító

Tanító (napközis)

47.

Vágási Nóra

egyetem

egyetem

főiskola

okleveles történelemtanár;

okleveles magyartanár;

történelem alapszakos bölcsész

Tanító (napközis)

48.

Varga Tamás Árpád

egyetem

főiskola

testnevelés szakos középiskolai tanár;

testnevelés - rekreációs szakos tanár

Tanár

49.

Vass-Józsa Katalin

egyetem

főiskola

főiskola

főiskola

okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár;

biológia szakos általános iskolai tanár;

kémia szakos általános iskolai tanár;

általános iskolai tanító

Tanító

50.

Vassné Gémes Zsuzsanna

főiskola

főiskola

biológia szakos tanár;

földrajz szakos tanár

Tanár

52.

Volfordné Nagy Emőke

főiskola

főiskola

általános iskolai tanító;

óvodapedagógus

Tanító

53.

Vőneki Ádám Dezső

egyetem

okleveles magyartanár;

okleveles történelemtanár

Tanár

54.

Zádori Judit

főiskola

általános iskolai tanító

Tanító

55.

Zsiros Antónia

főiskola

főiskola

főiskola

általános iskolai tanító

magyar nyelv- és irodalom műveltségi terület;

angol nyelvi műveltségi terület;

óvodapedagógus

Idegennyelv tanár

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056