2023. június 8. csütörtök - Medárd
6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával  
2020. szeptember 6, vasárnap

Intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés

Kompetenciák értékelése

1. Tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása

Kiemelkedő területek

Az intézmény egyéni arculatának kialakításával (Playschool, angol tantervű osztály) magas szinten segíti a nevelési-oktatási alapelvek, célok és feladatok megvalósulását. Megteremti az adaptív oktatás tárgyi és személyi feltételeit. A külső szakmai együttműködése elősegíti az iskola mérési-értékelési rendszerének fejlesztését. Kiemelt figyelmet fordít a tehetséges tanulók támogatására.

Fejleszthető területek

Az adaptív tanulási környezete fejlesztése a mérési eredményekre alapozott tudatos képességfejlesztés.

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása

Kiemelkedő területek

Folyamatosan figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan reagál rájuk, ismeri a változtatások szükségességének okait. Nyitott a tantestület innovatív kezdeményezéseire. Vezetőtársaival együtt hatékonyan irányítja az intézmény hosszú és rövidtávú terveinek lebontását, összehangolását és megvalósítását.

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása

Kiemelkedő területek

A jogszabályi változásokat vezetőtársaival folyamatosan figyelemmel kíséri, ezeket beépíti az iskola pedagógiai programjába, munkatervébe. Kollégáit is tájékoztatja a változásokról. Innovatív személyiségként önmagát is folyamatosan fejleszti (aktívan részt vesz a konferenciákon, folyamatosan keresi önmaga szakmai megújítási lehetőségeit).

 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása

Kiemelkedő területek

Széleskörű kapcsolatrendszert épített ki az intézményi célok megvalósítása érdekében. Az intézményben a korszerű tanulási környezet kialakítására, fejlesztésére nagy hangsúlyt fektet, amihez szintén felhasználja a kapcsolati rendszerét. Irányítása alatt a pedagógusok különböző feladatokra létrejövő teamekben produktívan működnek együtt. Az intézményi pedagógus értékelések során feltérképezi kollégái tovább fejlődési elképzeléseit, segíti ezek megvalósulását.

Fejleszthető területek

A belső tudásmegosztás különböző formáinak fejlesztése a nevelőtestület igényeinek figyelembe vételével.

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

Kiemelkedő területek

Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók változásait. A kor elvárásaihoz igazította az iskola arculatát. Széleskörű kapcsolatrendszert épített ki, melyet az intézményi célok megvalósítása magvalósítása érdekében hatékonyan és eredményesen mozgósít. Személyesen részt vesz a partnerek képviselőivel és a partnereket képviselő szervezetekkel (például alapítvány, egyéni szülői adományok) történő kapcsolattartás.

Fejleszthető területek

Az iskola gazdasági- pénzügyi folyamatainak nyomon követésének szabályozása a működtetői feladatok zavartalanságának biztosítása érdekében.

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056