2023. május 28. vasárnap - Csanád, Emil
5.a A nyitva tartás rendje  
2020. szeptember 5, szombat

(Kivonat az iskola házirendjéből)

a) A nyitva tartás rendje

Iskolánk 7 órától 19 óráig tart nyitva.

Tanórák, tanórán kívüli foglakozások rendje

 • Az ügyeletet kérőknek 7.00 órától biztosítunk az épületben tanári ügyeletet.
 • A tanulók az iskola épületébe 7.30 órától és 7.50 óráig érkezhetnek.
 • Az alsósok a tantermekben vagy az osztály számára kijelölt ruhatárban, a felsősök a saját szekrényükben, vagy –ha ez nincs- az aula és a karzat ruhatáraiban helyezhetik el a kabátjukat. A kabátokban hagyott értékekért az iskola nem vállal felelősséget.
 • A ruhatárak és a szekrények csak a tanulók öltözékének, felszerelésének tárolására használhatók. A szekrények épségéért a használójuk anyagi felelősséggel tartozik.
 • A tanulók a tanítás megkezdése előtt a tantermekben gyülekezzenek. A tantermek ajtaját az alsósoknál az ügyeletes tanár, a felsősöknél pedig az érintett szaktanár nyitja legkésőbb 7.50-kor.
 • A szülők a gyermekeiket a kapuig kísérhetik, és ott várják a tanítás illetve a foglalkozás végén. Az elsősöket október 1-jéig a szülők bekísérhetik a tanterembe, és bemehetnek értük.
 • A tanórák rendje a következő:

1. óra   8.00 órától ..8.45 óráig

2. óra   9.00 órától ..9.45 óráig

3. óra 10.00 órától 10.45 óráig

4. óra 11.00 órától 11.45 óráig

5. óra 12.00 órától 12.45 óráig

6. óra 12.55 órától 13.40 óráig

7. óra 14.00 órától 14.45 óráig

8. óra 14.55 órától 15.40 óráig

 • A tantermeket minden óra, foglalkozás után be kell zárni. A székeket az utolsó óra végén a padra kell helyezni.
 • A napközi a tanítási óra befejezésétől 16.00 óráig tart, 16.00-17.00-ig a napközis tanulók klubfoglalkozásokon vehetnek részt, vagy  gyűjtő csoportban felügyeletet biztosítunk számukra. A napközis csoportok napi- és heti rend szerint működnek. A napköziből a következő időpontokban mehetnek haza a szülő előzetes írásbeli kérésére:

Ebéd után

 • 14.00 órakor, a tanulási idő kezdete előtt
 • 15.00 órakor, a tanulási idő után
 • 15.30 órakor

A Playschool osztály tanulói 1-3. évfolyamon hétfőtől péntekig azokon a napokon, amikor a playscool foglalkozásuk van, csak a foglalkozás után mehetnek haza.

 • Aki nem napközis, vagy nem igényel délutáni felügyeletet és nem vesz részt az iskolai étkeztetésben, tanítás után el kell hagynia az iskola épületét, illetve az iskola előtti területet, hiszen tanári felügyelet nélkül az iskola területén tanuló nem tartózkodhat.
 • Tanórán kívüli foglalkozásokat a tanítási órák befejezésétől 19.00 óráig tanévre szóló beosztás szerint tartunk. A délutáni foglalkozások (differenciált képességfejlesztés, szakkör, verseny, közösségi programok) rendje iskolánk honlapján és a könyvtárban tekinthető meg.
 • Aki szüleire, vagy délutáni foglalkozásra vár annak az erre kijelölt teremben lehet tartózkodnia, ahol tanulhat, olvashat tanári felügyelet mellett.
 • A szülők is a porta előtt várhatják a tanulókat.

 

Hivatalos ügyintézés rendje

 • Az iskola hivatalos helyiségeit - titkárság, pénztár - a tanulók csak hivatalos ügyek intézésekor kereshetik fel tanítási időben 7.30 és 15.30 óra között.
 • Az iskola épületébe minden látogató csak a portán keresztül érkezhet, és azon keresztül távozhat.
 • Szülők és látogatók hivatalos ügyeket ugyanebben az időpontban intézhetnek, fogadóórára pedig előzetes bejelentés után érkezhetnek. Őket a portás segíti abban, hogy a hivatalos helyiségeket felkereshessék vagy a  keresett nevelővel beszélni tudjanak.
 • Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva, mely az iskola hirdetőtábláján látható.
Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056