2023. május 30. kedd - Janka, Zsanett
2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma  
2020. szeptember 2, szerda

2022/2023. tanévre a beiratkozás időpontja 2022. április 21-22.

A Fenntartó által engedélyezett első osztályok száma előre láthatólag 3

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet:
    • óvodai szakvélemény
    • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény
    • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye
 • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya
Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056