2023. március 25. szombat - Irén, Írisz
Támogatóink  

Az iskola költségvetése korlátozott. Ha csak arra várnánk, hogy állami vagy önkormányzati forrásokból valósuljanak meg el­képzeléseink, sohasem jutottunk volna idáig. Az elmúlt évek fejlesztései azt bizonyítják, hogy közös összefogással leg­merészebb álmaink is valósággá válhatnak. Vannak akik pénzzel, mások munkával járulnak hozzá közös céljainkhoz. Azok
a támogatási formák is rendkívül fontosak, amelyek iskolai rendezvényeink, programjaink színvonalas megrendezését teszik lehetővé. Hálásak vagyunk a segítségnyújtás minden formájáért. Itt az elmúlt öt év legjelentősebb támogatóiról emlékezünk meg.

Arany János Alapítvány

Az iskola legfőbb támogatója szülői adományokkal és pályázati forrásokkal gazdálkodik. Az alapítvány olyan támogatási rendszert alakított ki, amely az iskola valamennyi tanulójára kiterjed. Így szponzorálja:
– a 3. évfolyam úszásoktatását;
– az alsó tagozat vadasparki programját;
– az 5–6. évfolyam erdei iskoláját;
– a közösségi rendezvényeket, a Családi napot;
– az iskola fejlesztéseit.

További támogatásai:
– 2005: Iskolaút program: 1.000.000 Ft;
– 2006: a tornaterem felújítása: 1.000.000 Ft;
– 2008: könyvtár és szabadidőközpont: 2.200.000 Ft;
– 2009: Tavaszi megújulás akció: 200.000 Ft;
– 2009: a Playschool program kidolgozása, akkreditációja: 560.000 Ft.

Szülői szervezet

A szülők munkája, segítsége az iskolai élet minden területén tetten érhető. Aktív részesei az osztály- és iskolaprogramoknak, alapítványi adományaikkal hozzájárulnak a fejlesztésekhez, munkájukkal az iskola környezetének szépítéséhez. 2009-ben először szerveztük meg a Tavaszi megújulás akciót. Mintegy 400 szülő szponzorkodott. Munkájuk nyomán megszépült az is­kola udvara, és lefestették 20 éves rozsdás kerítésünket is. A társadalmi munka értéke: 1.200.000 Ft.

Solymos LászlóDr. Solymos László alpolgármester

Az első és legjelentősebb támogatása az volt, hogy a városüzemeltetési alapból lehetővé tette tornatermünk teljes rekonstrukcióját. Oktatásért felelős alpolgármesterként felismerte és támogatta intézményünk innovációs terveinek megvalósulását. Törekvéseinket látva képviselői alapjából maga is hozzájárult elképzeléseink kivitelezéséhez:
– 2008: könyvtár és szabadidőközpont: 150.000 Ft;
– 2009: Tavaszi megújulás akció (iskolaszépítés): 120.000 Ft.


Kalmár Ferenc

Kalmár Ferenc

Rókus városrész önkormányzati képviselője felismeri és értékeli az intézmény erőfeszítéseit, minden jelentős fejlesztésünkben támogatott minket képviselői keretéből.
– 2005: Iskolaút program: 300.000 Ft;
– 2006: a tornaterem felújítása: 400.000 Ft;
– 2008: könyvtár és szabadidőközpont: 300.000 Ft;
– 2009: Tavaszi megújulás akció, kerítésfestés: 250.000 Ft.


dr. Révész Mihály

Révész Mihály az Oktatási Bizottság elnöke

Az iskola alapítása óta jó kapcsolatot ápolunk Révész Mihállyal, akit – a későbbiekben  mint az Oktatási Bizottság elnökét – minden jelentős rendezvényünkön körünkben üdvözölhetünk. Ismeri törekvéseinket, igyekezetünket és lehetőségeinket is, ezért támogatja intézményünk kulturális célkitűzéseinek megvalósítását.
– 2008: könyvtár és szabadidőközpont: 150.000 Ft;
– 2009: a könyvtár bútorzatának bővítése: 100.000 Ft.


Lauer istván

Lauer István önkormányzati képviselő

Gyermekein keresztül jól ismeri iskolánkat. Igazi közösségi ember, mindenben számíthatunk rá. Ötleteivel, javaslataival, társadalmi munkájával egyaránt segíti törekvéseinket, ugyanakkor jelentős
a képviselői alapjából nyújtott pénzbeli támogatása is:
– 2006: osztálytermi burkolatcsere: 500.000 Ft;
– 2008: könyvtár és szabadidőközpont: 200.000 Ft;
– 2009: Tavaszi megújulás akció (parkosítás): 100.000 Ft.


Macskassy Izolda

Macskássy Izolda festőművész

Selyemre festett alkotásai és selyem kollázs képei mind Magyarországon, mind külföldön népszerűek. Gyakori hazai kiállításai mellett a világ majd minden kontinensére meghívták műveivel. Színei derűt és meleget árasztanak. Kellemes hangvételű grafikái maradandó élményt nyújtanak. A megyei balladamondó verseny összeforrt iskolánk nevével. A rendezvény fővédnöke, mecénása a művésznő, aki legendásan híres gyerekszeretetéről, nagylelkűségéről. Közel 20 év óta érdeklődéssel figyeli a tehetségek kibon­takozását, minden évben csodálatos képekkel ajándékozza meg a nyerteseket és a zsűri tagjait.


NGSZ Logo

NGSZ

Az önkormányzat által fenntartott intézmény az éves költségvetési keretéből finanszírozza az iskolák karbantartását, felújítását. A munkálatok közül elsőbbséget élveznek a beázások megszüntetése és
a balesetveszély elhárítása. Iskolánk az alábbi munkálatokra kapott támogatást:
– 2005: a tetőterasz szigetelése;
– 2006: a tornaterem tetőszerkezetének javítása: 3.800.000 Ft;
– 2009: a padlóburkolatok cseréje: 1.000.000 Ft.
Mindezeken túl az NGSZ vezetése elismerte törekvéseinket és hozzájárult az iskola szépítéséhez, fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához.
– 2008: könyvtár és szabadidőközpont: 1.500.000 Ft;
– 2009: Tavaszi megújulás akció: 500.000 Ft;
– 2010: az angolterem kialakítása: 1.100.000 Ft.

Baráth ErzsébetNagy Attila

Baráth 2002 Kft.

Ügyvezetője és cégvezetője egyaránt elkötelezett segítője iskolánknak. Ügyvezetője 8 éven keresztül volt iskolánk szülői munkaközösségének elnöke. Cégvezetője minden fejlesztésünk kivitelezése során segítette elképzeléseink maradéktalan megvalósulását.
– 2005: Iskola út program: 150.000 Ft;
– 2006: a tornaterem felújítása: 250.000 Ft;
– 2009: kerítésfestés 400.000 Ft;
– 2009: Playschool terem 500.000 Ft.

Mozaik Logo

Mozaik Kiadó

Iskolánk és a kiadó közötti kapcsolat sokféle formában jelenik meg. Intézményünk otthont ad a továbbképzéseknek, nevelőink rendszeresen tartanak bemutatóórákat.
A kiadó digitális tudásbázissal, oktatási segédanyagokkal, szemléltetőeszközökkel hozzájárul a minőségi oktatás feltételeinek megteremtéséhez, az infokommunikációs kultúra elterjesztéséhez. A kiadóra számíthatunk mint közösségi rendezvényeink támogatójára is. Új honlapunk, benne a digitális évkönyv is a kiadó fejlesztése.

Ötvösmester címere

Szabó Géza ötvösmester

Éremverdéjében az ország legjobb szobrászművészeinek tervei alapján készülnek a legváltozatosabb témájú érmek. 2008 óta iskolánk az ötvösmestertől kapja az Iskoláért érmeket, melyekkel a kiváló tanulmányi eredményű tanulóinkat jutalmazzuk. Az iskola által szervezett városi versenyek és a megyei balladamondó verseny résztvevőinek rendszeresen vert érmeket ajándékozott a mester. Az Arany-plakett – melyet a legkiválóbb diákunk kaphat – névre szóló vésését is az ő műhelyében végzik.


Grezsa JózsefGrezsa József

A Rókusi papírbolt tulajdonosa szinte a kezdetek óta segíti iskolánkat, ami azért is különösen kedves, mert a bolt amúgy is csak szolid jövedelmet biztosít a család számára. Grezsa Józsefnek köszönhetjük, hogy elsőseinknek minden évben ajándékcsomaggal kedveskedhetünk a tanítás első napján. Mindezen túl rendszeresen támogatta a gyerekek kirándulásait, így a mesetábort, az erdei iskola foglalkozásait, máskor hozzájárult az udvar parkosításához, biztosítja a rendezvények dekorációjához szükséges anyagokat, eszközöket.

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056