2023. március 25. szombat - Irén, Írisz
Partnerkapcsolat a Pécsi Tudományegyetemmel  

Playschool-os angolóra2008/2009-es tanévtől kezdve együtt­­működünk a Pécsi Tudományegyetem Angol Tanszékével. Ezen együtt­működés keretében indítottuk be a 2009/2010-es tanévben a Playschool osztályunkat, melyben első osztálytól, csoport­bontás­ban, emelt óraszámban, játékos, gyermekcentrikus módsze­rekkel tanul­hatnak angolul a tanulóink. A Pécsi Tudományegyetem oktatói segí­tettek tanáraink felkészítésében, továbbképzésében. Az ő közre­mű­ködésükkel idén elkészült a Playschool tanterve is.

 


 

Dr. Nikolov MarianneSok iskolában tanítanak idegen nyelveket, köztük a legnépszerűbbet, az angolt is szinte minden intézményben tanulhatják a diákok. Ritka kivétel azonban az olyan általános iskola, ahol átgondoltan, a szülők és a gyerekek igényeire építve, hosszú távon előre tervezve valósítanak meg olyan programot, amely biztosítja a korai nyelvtanulás előnyeinek kihasználását.
A program lépcsőfokai egymásra épülnek, a tanterv nincs kőbe vésve, rugalmasan bővíthető a tanulók egyéni különbségeihez igazítva. A nyelvtanárok mind alaposan fel­készültek a feladatra, és motiváltak a program sikeres megvalósítására. Az iskola példamutató alapossággal teremti meg az életkori sajátosságoknak megfelelő osztály­termi környezetet és egyéb feltételeket ahhoz, hogy a gyerekek motivációját hosszabb távon fenntartva jó ütemben fejlődhessenek angol nyelvből. Örülök, hogy tapasztalatokat szerezhettem az iskola munkájáról.


 

Dr. Nikolov Marianne
tanszékvezető egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem
Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056