2023. március 25. szombat - Irén, Írisz
Április 

Április„Függetlenség! Ez a jelszó,
És szabadság a nagy cél:
Teljes független szabadság,...

(Arany János: Április 14-én)


„Tavaszodik, lágy az idő
Kihajt a fű, kövéren nő:...

(Arany János: Haj, ne hátra, haj előre)

Kerítésfestés 

2009 áprilisának egyik szombat délelőttjén az udvar megtelt dolgozni vágyó idősekkel és fiatalokkal.
A bokrok már alaposan benőtték a kerítés tövét, rendezetlenül meredeztek, és a vasrácsok színe is megfakult már. Itt volt az ideje a megújulásnak! Kicsik és nagyok, idősek és fiatalok egyaránt kivették a részüket a munkából. Szorgos kezekbe került a gereblye, a fűrész, a lapát, az ágvágó és az ecsetek. Mindenki örömmel dolgozott azon, hogy 19 éves iskolánk jóval fiatalabbnak hasson.
Az osztályok között versenyt is hirdettek a szervezők, ki tud több embert mozgósítani, így a győzelem reményében még több dolgos kéz érkezett. A jutalom egynapos kirándulás volt a Söndör-tanyára.

Ennek a napnak igazi közösségteremtő ereje volt, és így vált egész napos családi programmá is a megújulási akciónk.

A megyei balladamondó verseny története 

skolánk 1989 szeptemberében nyitotta meg kapuit,
és azt követően hamarosan felvette az Arany János nevet. A névválasztást sok minden indokolta, többek között az is, hogy Arany János a magyar irodalom olyan személyi­sége, akinek a neve mindenkiben a tiszteletet váltja ki. Mint minden intézmény, mi is kerestük annak a lehetőségét, mi lehet
az a speci­ális terület, amely egyedivé, a többi iskola közül kiemel­kedővé tehet bennünket. Milyen verseny vagy rendezvény az, amely révén ez az új iskola gyorsan bekerülhet a nagy hagyo­mányokkal rendelkezők, a széles körben ismert és elismertek közé. Arany János nemcsak az egyik legnagyobb magyar költő, de a ballada­költészetnek mindmáig koronázatlan fejedelme. Ez a tény ugyan­csak befolyásolta választásunkat.
A balladamondásnak a 90-es évek elejéig csak középiskolai szinten voltak versenyszerű hagyományai megyénkben. Többnyire
az a középiskola bonyolította le, amelynek a tanulója az előző évben első helyezett lett. Megtekintve egy ilyen rendezvényt
a Déri Miksa Szakközépiskolában, a magyar szakos kollegákkal és az iskola igazgatójával egyetértésben úgy döntöttünk, általános iskolai szinten is elindítjuk a balladamondók versenyét. Először csak Szeged városban, majd a pozitív vissza­jelzéseken felbuzdulva megyei szinten is meghirdettük a felső tagozatos tanulók számára. Szerencsénkre a Csongrád Megyei Önkormányzat Kulturális Bizottsága az első megkereséstől kezdve nagyon jónak, a nyelvi kultúrát és a magyar értékeket őrzőnek tekintette a balladamondást. Ez a vélekedés mindmáig tart. Pálfalvi Zsolt mindenkor szponzora volt a rendezvé­nyeinknek, és személyesen is részt vett ezeken.
Megyeszerte gyorsan sikerült megtalálni azokat az iskolákat, amelyek partnerként fölvállalták a területi versenyek lebonyo­lítását. Szentes, Makó, Kistelek, Hódmezővásárhely, Csongrád, Mórahalom és Szeged adott és ad ma is otthont ezeknek
az „előválogatásoknak”. Dr Kovács MIklósnéval, az első zsűritagok egyikével éveken keresztül személyesen is részt vettem ezeken, és hamar kialakult mindenütt az egységes elvárás, valamint az a magas színvonalú felkészítés, amely elengedhetetlen ehhez a sajátos, és igen nehéz műfaj eredményes megszólaltatásához.
A széles körben elfogadott versenyek egyik meghatározó alapfeltétele a professzionális szakmai felkészültségű zsűri. Az ő hitelességük a verseny hitelességét biztosítja. Sok-sok éven keresztül ezt dr. Kovács Miklósné főtanácsos, Bácskai Mihály,
a Horváth Mihály Gimnázium nyugalmazott igazgatója, valamint dr. Révész Mihály személye garantálta. Ezt a nagyszerű együtt­működést csak az egyik zsűritag tragikus halála szakította meg. Szerencsére Székhelyi József színművész hozzá­értésével pótolja a fájó veszteséget.
A verseny történetében jelentős állomás volt, amikor sikerült megnyerni a rendezvény fővédnökének Macskássy Izolda festő­művészt. Közismert, hogy szülőföldje hagyományainak és a szép magyar beszédnek elkötelezett híve. Gáláns támogatásának köszönhetően méltó jutalomban részesülhetnek a legjobb balladamondók és a zsűritagok is.
A Csongrád Megyei Közalapítvány jelentős összeggel teszi lehetővé, hogy évről évre igényes keretek között fogadhassuk
a megye legtehetségesebb tanulóit.
Időről időre próbálkozunk a verseny kiszélesítésével. Révész István, iskolánk nyugalmazott igazgatója Kárpátaljáról és Erdélyből is invitált határon túli tanulókat. 1997-ben Székelyudvarhelyről érkezett is egy csoport, és fellépésük emlékezetes esemény, igazi színfolt volt. Sajnos anyagi lehetőségek szabtak határt a folytatásnak.

Hamarosan e verseny megtartásának a huszadik évfordulójára kerülhet sor, amelyet méltó megünnepléssel szeretnénk emlékezetessé tenni.


Szeged, 2010. 03. 21.

 

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056