2019. december 16. hétfő - Aletta, Etelka
Tudatos környezetalakítás, motiváló környezet  

Osztályteremz Arany János Általános Iskola a város egyik legszebb iskolája. A Novák István építész által megálmodott terek vonzó környezetet teremtenek a gyerekeknek. A szép környezet adottság, lehetőség, amit magunknak kell kihasználni. Büszkék vagyunk arra az igényes­ségre, amely az iskolai környezetünk kialakítására jel­lemző. Az otthonosság, az esztétikum és a funkcioná­lis igények kielégí­tése vezérelt bennünket. Lelkes, ügyes csapat gondoskodik arról, hogy az aulában, a folyosó­kon évszakonként más-más látvány fogadja az is­kolába lépőket. Az osztály­termek, az ebédlő ízléses dekorációi a tanítók, tanárok keze munkáját dicsérik. Az iskola szépítésében mindig számít­hatunk a szülőkre is. Kevés iskola dicse­kedhet a miénkhez hasonló hatalmas udvarral, gyerekbarát termé­szeti környezettel, árnyas fák, bokrok övezte játszó- és pihenőhelyekkel.

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056