2019. december 16. hétfő - Aletta, Etelka
A nevelés prioritása  

Környezeti nevelés

Vadasparki óraskolánk értékrendszerének fontos eleme a szűkebb és tá­gabb kör­nye­ze­tünkkel szembeni igényesség és felelősség.
Alsó tagozaton legfontosabb célunk a természet és a kör­nyezet iránti pozitív viszonyulások kialakítása, a természet tisztelete, óvása, érté­keinek megőrzése. Ezt alapozza meg a vadas­­parki prog­ram. Minden alsó tagozatos diákunknak lehetősége van ősszel
és tavasszal vadas­parki foglalkozáson részt venni. A program tematikáját a környezet­ismereti tantárgy tanmenetével összhangban állítják össze kollégáink.


Erdei túraAz erdei iskola sajátos, a környezet adottságaira építő nevelési
és tanu­lás­szervezési egység. Az 5–6. évfolyamon immáron hagyomá­nyosan a Mátrában, illetve a Bükkben alapítványi támogatással meg­valósuló program a tanulók aktív együttműködésén alapul. Az erdei iskola ismeretanyaga és tevékenységei szervesen kapcsolódnak
a választott helyszín természeti és szociokulturális környezetéhez. Kiemelt nevelési feladat a közösségi kohézió fokozása is.


Egészségnevelés

Egészségnevelő programunk a megelőzést szolgálja. Osztályfőnöki órákon, könyvtári foglalkozások keretében megismer­kednek a rájuk leselkedő veszélyekkel, a toleranciaprogram keretében empátiájukat, segítőkészségüket fejlesztjük. Vöröskeresztes bázisiskolaként rendszeresek az ismeretterjesztő előadások, játékos vetélkedők.

Az egészségnevelés fontos része a sport. Iskolánk széles körű lehetőségeket kínál a mozogni vágyóknak. Iskolánkban
a versenysport és a rekreációs szabadidősportok mellett rangot vívott ki a néptánc is.
A fiú és a lány szertornások és a röplabdások az országos diákolimpián rendszeresen dobogós (vagy ahhoz közeli) helyezést érnek el.

Tornász a dobogónA röplabdacsapat


Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy tanítványaink úszni tudással hagyják el az általános iskolát. Ezt szolgálja a 3. évfolyam úszásoktatása, melyet 6. évfolyamon a kondi úszás követ.
A szabadidősportok közül kedvelt a korcsolya és a síelés a téli időszakban.

Közösségi élet

Az igényes oktató-nevelő munka mellett iskolánkban kiemelt fontosságú a közösségi nevelés. Az osztály- és iskolaszintű programok sorozata összefüggő láncolatot alkot.

A diákigazgató pedig ...

Az éves közösségi rendezvényeink (DÖK-nap, programindító iskola­gyűlés, advent, farsang, Arany-hét) egy-egy jelmondat köré szerve­ződnek. A felkészülés, illetve a programokon való részvétel nemcsak közös élményt és az együttlét örömét adják, hanem megmozgatják 
a tanulók képzeletét, ezáltal lehetőségük nyílik megmutatni magukat, így a tehetség kibontakozásának is fontos elemei a rendezvények.
A programban igazi kuriózumnak számít a diákigazgató-választás, profi kampánnyal, ígéretekkel, majd az egynapos hatalomátvételt követően
a lehetőségek korlátaival szembesülnek. Az Arany-hét zárónapján iskolánk leginkább egy elvarázsolt kastélyhoz hasonlít, ahol megeleve­nedik a gyermeki fantázia.


A könyvtár- és szabadidőközpont a gyerekek kedvenc helye az iskolában. Amikor megálmodtuk ezt a helyiséget, az volt a cé­lunk, hogy legyen egy hely, ahol beszélgethetnek, olvasgathatnak, internetezhetnek, vagy készülhetnek a másnapi órákra.
A könyvtár külső megjelenéséhez méltó programtervezete van az iskolának. A gazdag választékból a filmklubot, az Arany-fórumot, a különböző foglalkozásokat és előadásokat emelhetjük ki.

Szabadidő a könyvtárban

Tanítás után a könyvtárban

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056