2019. október 20. vasárnap - Vendel
Esélyteremtés  

A minőség és az esélyteremtés érdekében, 1–6. évfolyamig, az oktató-nevelő munkák középpontjában az alapkészségek fejlesztése áll. A NAT által megjelölt kulcskompetenciák közül az idegen nyelvi kompetencián túl a legfontosabbak: az anya­nyelvi és a gondolkodási kompetencia, valamint a hatékony önálló tanulás.

Pedagógiai programunk kiemelt célkitűzése a tanulás tanítása. Minden tantárgy a maga eszközrendszerével járul hozzá a célok megvalósításához. Meghatározza a tanítási órák felépítését, módszerválasztékát.
A tanulói képességek szintjéről az OKÉV-mérések tájékoztatnak. Az országos átlaghoz viszonyítva iskolánk a következő teljesítményt mutatja.

A tanulók képesség szerinti %-os megoszlása szövegértés 8. évfolyam 2009.

Szövegértés eredmények 2009.

2009. szövegértés 6. évfolyam 8. évfolyam
Telephelyi átlag 553 538
Országos átlag 513 502
Megyeszékhelyi átlag 535 517

A tanulók képesség szerinti %-os megoszlása matematika 8. évfolyam 2009.

Matematika eredmények 2009.

2009. matematika 6. évfolyam 8. évfolyam
Telephelyi átlag 506 500
Országos átlag 489 484
Megyeszékhelyi átlag 509 497

A tanulói képességek szintje szoros összefüggést mutat a felvételi eredményekkel. Tanítványaink rendszeresen előkészítő foglalkozásokon vesznek részt. Fontos számunkra, hogy sikerrel felvételizzenek a középiskolákba, tehetségük sokoldalúan bontakozzon ki.

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056