2019. december 16. hétfő - Aletta, Etelka
A digitális technika térhódítása  


Biológia terem technikai fejlődés feltartóztathatatlanul átalakítja az okta­tást, javítja a tudáshoz való hozzáférés lehetőségét,
az elsajátított tudás minőségét, alkalmazhatóságát. Azok
az intézmények, amelyek nem tudnak forrást biztosítani az info­kommunikációs eszközök fejlesztésére, nem válik az oktató-nevelő munkájuk részévé, lemaradnak az iskolák közötti versenyben.
Ezt mi nem engedhetjük meg magunknak. Ez a magyarázata annak, hogy a digitális technika nálunk beépül a mindennapok pedagógiai gyakorlatába. A tanítás élettel való kapcsolatát erősíti, hogy több felsős szaktantermünk internettel ellátott és három helyen interaktív tábla segíti a megértést, növeli a tanítás-tanulás hatékonyságát. Mindezeket saját költségvetésünkből finanszírozzuk. 
Az infokommunikációs kultúrát támogatja az intézményünkben mű­ködő ECDL tanfolyam, amely az általános iskola valamennyi évfolyama számára közvetít gyakorlatorientált technikai ismereteket.

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056