2021. június 20. vasárnap - Rafael
Bemutatkozik az Arany János Alapítvány  

Célok

Segíti az Arany János Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka céljainak megvalósulását azáltal, hogy:

 • megteremti, javítja a szükséges tárgyi feltételeket,
 • önállóan vagy az intézménnyel közösen finanszírozza a fejlesztési elképzelések kidolgozását, biztosítja a pályázatok önrészét,
 • támogatja:
  • a környezeti- és egészségnevelési program megvalósulását
  • erdei iskolákat
  • vadasparki órák tartását
  • 3., 6. évfolyam úszás oktatását
  • iskolai versenysportot
 • elősegíti az együttműködési kapcsolatok kiépítését, működését hazai és külföldi oktatási intézményekkel,
 • szervezi az alapítvány rendezvényét, a Családi napot,
 • megismerteti és népszerűsíti az alapítvány tevékenységét, fokozza a támogatók körének bizalmát, növeli az alapítvány bevételeit.

Az alapítvány bevételei

 • adó 1%-a
 • szülői támogatások
 • pályázatok
 • Generali Biztosító (tanulói balesetbiztosítás díjának 1%-a)
 • cégek, vállalatok, magánszemélyek támogatása

Az alapítvány működésének rendje

Az alapítvány évente átlagosan három alkalommal ülésezik.

 1. szeptember-október
  • a tanév fő célkitűzéseinek, a rendelkezésre álló források ismertetése
  • támogatás módjának meghatározása
 2. január
  • beszámoló az alapítvány előző évi munkájáról, bevételeiről, kiadásairól
  • Családi nap programtervezetének összeállítása
 3. június-július
  • az éves munka értékelése
  • beszámoló a Családi nap bevételeiről és kiadásairól

A kuratóriumi ülésekre az iskola SZMK elnöke is meghívást kap. A kuratórium munkájában aktívan részt vesz. A kuratóriumi tagokkal azonos jogok (véleményalkotási, javaslattevő, szavazati) illetik meg.

A kuratórium akkor határozatképes, ha ülésein az elnök és a kuratóriumi tagok 50%-a jelen van. Döntéseiket nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az alapítvány kapcsolattartása

 • A szülők személyesen vagy írásban fordulhatnak kérdéseikkel, javaslataikkal a kuratórium tagjaihoz, vagy az SZMK elnökéhez (levelezési cím: Arany János Alapítvány 6724 Szeged, Kukovecz Nana u. 4-6., e-mail: arany.alapitvany@gmail.com).
 • A kuratóriumi üléseken a szülők közösségét a Szülői Munkaközösség elnöke képviseli. Személyén keresztül is biztosított az alapítvány és az SZMK együttműködése.
 • Az iskola céljait, nevelőtestület kéréseit, igényeit, a kuratórium elnöke és a kuratórium pedagógus tagjai közvetítik az üléseken.

Az alapítvány támogatásának alapelvei

Olyan célokat támogat, amely az iskola valamennyi tanulóját érinti. Ilyen például:

 • Családi nap
 • az intézmény tárgyi feltételeinek javítása (felújítások, karbantartások, eszköz- és bútorvásárlások stb.
 • A tanulók életkoruk előrehaladtával más-más támogatásban részesülnek. A támogatás rendszere évfolyamonként:
 • 1-4. évfolyam: vadasparki belépők
 • 3. évfolyam: úszás oktatás
 • 5-6. évfolyam: erdei iskola
 • 6. évfolyam: úszás oktatás

Az Arany János Alapítvány kuratóriumának tagjai

kuratórium elnöke:

 • Kissné Gera Ágnes igazgató

kuratóriumi tagok:

 • Détári Mónika
 • Fábián Péter
 • Kávainé Barabás Erika
 • Kovács Dávid Andrea
 • Lauerné Avar Ibolya
 • Nagy Judit
 • Pádár Timea
Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056